Invoering AVG per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de wet op de persoonsbescherming komen te vervallen, hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor in de plaats gekomen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Richtlijn.

Deze heeft nogal wat consequenties, ook voor ons als Golfclub, hieronder in het kort de gevolgen.

- we moeten als golfclub een privacy reglement hebben

- we moeten overzicht hebben welke gegevens wij vastleggen en met welk doel

- we moeten op papier hebben wanneer gegevens worden vernietigd

- we moeten een toestemmingsverklaring hebben van ieder lid.

 

Inmiddels zijn we zover dat deze documenten kunnen worden gepubliceerd en de toestemmingsverklaring kan worden verzonden.

 

hieronder vindt u de links om de documenten in te zien.

 

Privacyreglement Golfclub Zuid_Drenthe

Vernietiging Gegevens

Overzicht welke gegevens vastgelegd worden

 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de Privacy neem dan via de mail contact op met het secretariaat.

klik hier

momenteel hebben de documententen allemaal nog de status concept, de definitieve versies volgen zo spoedig mogelijk